آدرس : ساری روبروی بیمارستان بوعلی سینا کوی شهید رضایی پلاک ۶۱

  • کدپستی :  ۴۸۱۴۹۴۴۴۴۱

  • تلفکس مدیرمسئول:  ۳۳۳۴۴۹۹۴

  • ایمیل : shirzadkebria_hassan@yahoo.com