آگهی فروش زمین ساحلی زیر قیمت در جاده پلاژ ساری
آگهی فروش زمین ساحلی زیر قیمت در جاده پلاژ ساری
آگهی فروش زمین ساحلی زیر قیمت داخل بافت کاربری مسکونی

آگهی فروش زمین ساحلی زیر قیمت داخل بافت کاربری مسکونی با مشخصات زیر:

آدرس: جاده پلاژ ساری
۱_ مناسب ترین لوکیشن منطقه
۲_فاصله تا ساحل ۱۵۰ متر
۳_مساحت ۲۳۵ متر مربع
۴_بر زمین ۱۴٫۶۵
۵_زمین ۲ نبش
۶_اطراف زمین در حال توسعه و پیشرفت
۷_سند دستدارمی تایید با مهر شورائ
۸_قیمت منطقه متری ۷ تا ۸ میلیون تومان
۹_فروش متری ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۱۸۹۰۴۱۷۰ مهندس آران تماس حاصل نمائید.